Έχετε επιλέξει αυτό το σύνδεσμο για να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συμπληρώστε το email σας στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε "Unsubscribe".

Επικοινωνία
Epta Helpdesk
Email: epta@aegean.gr
https://epta.aegean.gr